Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consell Comarcal reforça les àrees d'atenció a les persones en el pressupost pel 2010

El Ple del Consell Comarcal va aprovar el passat 12 de novembre el pressupost per l'any 2010 i les taxes de l'ens comarcal. Els comptes responen a la voluntat del govern del Consell de reforçar l'atenció i els serveis a les persones, sobretot en els àmbits d'educació i serveis socials. El pressupost per a l'any 2010 és de 21.121.022,20 euros. El Ple Extraordinari també va acceptar el traspàs de la Planta de tractament de residus de Can Barba a favor del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental.

En referència als comptes per al 2010, el president del Consell Comarcal, Antoni Rebolleda, ha declarat que “el pressupost ha estat elaborat amb l'objectiu d'adaptar l'estructura, el funcionament i els objectius immediats del Consell a la situació econòmica actual”. Per això, afegeix, “hem volgut posar una especial atenció a aquelles àrees i programes que són més sensibles, com poden ser l'educació i els serveis socials, però també hem volgut fer un pressupost auster en despesa corrent i en determinades partides”.

En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Informativa d'Hisenda, Montserrat Playà –que ha presentat el pressupost al Ple- ha indicat que la primera de les mesures de contenció en el pressupost ha estat “la congelació, per segon any consecutiu, de les partides destinades a les retribucions de càrrecs eventuals, així com les aportacions als grups polítics comarcals i, a la vegada, la disminució de les despeses corrents”. Playà va explicar que la segona mesura és el no increment de la taxa d'informes mediambientals i, la tercera, la disminució en un 15% en referència al pressupost inicial de l'any 2009 de partides de relacions institucionals, premsa i comunicació així com de les despeses corrents de caràcter general.

Previsió d'ingressos
L'augment general dels ingressos està previst que sigui d'un 23,14% superior a l'any passat. Aquest augment es dóna per tres motius fonamentalment. D'una banda, per l'augment d'un 15,86% de les transferències corrents, motivades de manera especial per el increment de les aportacions del Departament d'Educació de la Generalitat; d'altra banda, la previsió d'un ingrés especial de la Generalitat de Catalunya a través del PUOSC per realitzar obres de la BICIXARXA i per consolidar la descentralització dels equips de l'EAIA i finalment, un augment de les aportacions provinents de les taxes, donat per l'increment d'un 4'1% de les taxes que fan referència al Mercat Comarcal de Fruites i Verdures (Mercavallès).

Pressupost per àrees
L'Àrea de Serveis Generals compta amb un pressupost de 1.198.,073,88 euros. En aquest cas, s'han reduït en un 15% les despeses corrents, que comprenen els serveis generals del Consell.
L'Àrea de Presidència inclou els serveis vinculats a la cooperació internacional, el suport als grups polítics i òrgans de govern, les relacions institucionals, el protocol, la comunicació i el departament de premsa. La despesa prevista és de 695.265,15 euros. Això significa una reducció d'un 15% quan a despeses de relacions institucionals, protocol, comunicació i premsa, i la congelació de les partides destinades a les retribucions de càrrecs eventuals així com les aportacions als grups polítics comarcals.
A l'Àrea de Projectes i Equipaments es preveu una despesa de 1.152.990,12 euros, per fer possible la descentralització dels equips de l'EAIA. A més, des d'aquesta àrea s'executaran aquelles actuacions que tinguin com a objecte l'establiment de polítiques de millora i estalvi com ara la prestació conjunta de serveis comuns amb els consorcis de la comarca.
La despesa prevista en el Mercat Comarcal de fruites i verdures Mercavalles és de 657.080,40 euros per permetre del funcionament i el manteniment del mercat. En aquest cas, el 100% dels ingressos que financen aquestes despeses són aportades majoritàriament per les taxes que satisfan els usuaris i clients del mercat.
El programa de l'Àrea de Territori i Medi Ambient compta amb un pressupost de 850.250,96 euros, la part més destacat del qual correspon a obres de gestió forestal i arranjament de camins dins els programes de gestió de boscos i Vallès Natural i al servei d'habitatge.
Pel que fa a Benestar Social la despesa prevista és de 3.392.358,14 euros per permetre mantenir els Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA), el programa dona i el banc d'ajudes tècniques. També es preveu ampliar els serveis socials bàsics per a municipis de menys de 20.000 habitants i el servei d'atenció domiciliaria.
La despesa de l'Àrea de Ciutadania, Educació i Atenció Ciutadana és de 13.175.003,55 euros. La part més important de la despesa fa referència al programa d'Educació i, en concret, al transport escolar col•lectiu i a les beques de menjador. Respecte als programes d'immigració, joventut, esports i cultura la major part de la despesa es dedica al suport i serveis als municipis menors de 20.000 habitants. Destacar, en aquest sentit, la consolidació dels treballs realitzats fins ara respecte als serveis en programes d'immigració -mediació comunitària, servei d'intèrprets, entre d'altres- i la implantació del Pla Comarcal de Joventut, gràcies a un conveni marc amb la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

F.R.