Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de les Juntes de Govern Local

La Junta de Govern Local del dia 9 de setembre va aceptar els ajuts econòmics del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat de l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona per un import total de 74.759'47 euros. També es va adjudicar la contactació del curs de monitors de lleure infantil i juvenil a l'empresa Diomira, comunicació jove, per un import total de 3.950 euros. Els cursos seran per un màxim de 25 alumnes i constaran de 3 etapes amb 100 hores de formació teòrica, 150 de pràctica i 25 hores de treball personal dedicats a la realització d'una memòria del curs realitzat.

Per últim destaca també la signatura del conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament per al Pla Educatiu d'Entorn de cara al curs 2009-2010. El consistori rebrà de la Generalitat una subvenció de 208.214 euros.

23 de setembre de 2009
Durant aquesta sessió és va realitzar l'aprovació inicial del projecte de modificació de les voreres del carrer Nou, entre la rambla de Sant Esteve i el Dr. Bergós, amb un pressupost de 85.183,73 euros. També es va signar entre l'Ajuntament i l'Institut català de les Dones, el contracte del Programa 2009-2010 en matèria de serveis d'informació i atenció a les dones.

23 d'octubre de 2009
Es va signar el conveni entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns de Can Mas per a la realització de la Festa de les 3R. També es va aprovar l'expedient de contractació i licitació pública per a la prestació del servei de mediació ciutadana, orientat a gestionar els conflictes que esdevinguin entre els ciutadans del municipi així com ajudar a les parts implicades a obtenir un resultat satisfactori.

L.P.