Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de les Juntes de Govern Local

A la Junta de Govern Local del passat 1 d'abril de 2009, es va acordar la pròrroga del contracte dels serveis de manteniment dels jocs infantils a l'empresa Inspecció i Manteniment de l'Entorn Urbà, SL, per un any, amb efectes de principis de març i un import anual de 13.780,80 euros, sense aplicar revisió de preus per renúncia expressa de l'adjudicatari. Aquesta pròrroga s'aprova amb el vistiplau de la regidora delegada de Parcs i Jardins.

En la mateixa Junta de Govern Local de principis d'abril, també es va realitzar l'aprovació de la signatura del conveni entre la Diputació per realitzar el Pla d'Equipaments Culturals de Ripollet. Aquest pla contribuirà a descriure la realitat cultural del municipi i establir una sèrie de reflexions i pautes per orientar les accions culturals a mig i llarg termini. És per això, que es va aprovar un pagament de 4.000 euros a la Diputació de Barcelona, per tal de finançar el 40% del cost econòmic del pla, conforme als percentatges establerts en el propi conveni.

JGL 15 d'abril de 2009
A la Junta del passat 15 d'abril es va donar llum verda al pagament de 9.333,34 euros a Ripollet Educació, SL, com a subvenció destinada a la promoció de l'ensenyament musical, corresponent al segon trimestre del curs 2008-2009. També es va aprovar inicialment el projecte d'obres d'urbanització de la plaça del parc del Riu Ripoll, amb un pressupost d'execució de 683.694,93 euros. En l'àmbit cultural, és van aprovar les bases del XI Certamen de Curtmetratges de Ripollet, així com les del II Concurs de Curts Express, organitzats per la Regidoria de Joventut, en col·laboració amb les entitats juvenils Club de Rol de Ripollet i Envídeo Ripollet. En aquest sentit, també es va aprovar la despesa de 2.300 euros en concepte de premis als guanyadors.
Per últim, a la Junta del 15 d'abril és va acordar sol·licitar l'atorgament d'ajuts del Catàleg de Serveis i Activitats 2009 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. Aquests ajuts anirien destinats a diversos programes de les diferents àrees de l'Ajuntament de Ripollet. Entre ells, activitats de prevenció, informació i formació per a la gent gran de l'Àrea de Benestar Social. Pel que fa a Salut Pública i Consum, les ajudes anirien destinades als seus programes de promoció de la salut, seguretat alimentària i manteniment dels serveis municipals de consum entre d'altres. Educació destinaria aquesta subvenció a programes de participació educativa i Medi Ambient a l'educació, formació i divulgació ambiental, així com al programa de desen­volupament d'accions locals en sistemes hídrics. L'Àrea d'Igualtat i Ciutadania donaria suport a les polítiques locals de joventut. Per últim, l'Àrea de Cultura destinaria els diners a projectes de desenvolupament cultural local, entre ells el programa de cultura i proximitat 2008-2011 al barri de Can Mas.

L.P.