Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Primeres obres per impulsar l'economia

Prop d'un centenar d'empreses s'han presentat a les convocatòries dels projectes impulsats a Ripollet pel FEIL

A final d'abril es van adjudicar les 3 primeres obres, dels 16 projectes, que el Fons Estatal d'Inversió Local ha aprovat per a Ripollet. Aquestes ocuparan una cinquantena de persones, que començaran a treballar en poques setmanes. La resta dels projectes obtindran l'aprovació definitiva aquest mes de maig. En total, a Ripollet el FEIL donarà feina a 260 persones. La importància de la inversió ha portat a que hagin presentat ofertes prop d'un centenar d'empreses.

Les tres obres ja adjudicades, que ja s'han iniciat o estan a punt de fer-ho, són la reforma del Pavelló Barneda, la millora del clavegueram a la carretera de Santiga i l'aprofitament d'aigües freàtiques al parc de Gassó Vargas.

Obres de millora i reforma del Pavelló Municipal Francesc Barneda
L'obra consistirà en la construcció de nous vestuaris i la instal·lació d'una nova caldera per subministrar aigua calenta sanitària als vestuaris. A més, també s'ha previst que es repassi la coberta del pavelló, realitzada en planxa metàl·lica i la instal·lació de paviment esportiu de parquet, amb un tractament previ antihumitat. La firma responsable de la remodelació serà MRunner, SL, per un import total de 327.743,14 euros. Per a realitzar aquesta obra, amb un termini màxim d'execució de 4 mesos, l'empresa ocuparà a 24 persones, de les quals 8 formen part de la plantilla de l'empresa, 16 d'empreses subcontractades i 5 de nova contractació.

Projecte d'aprofitament d'aigües freàtiques al parc de Gassó Vargas
Aquest projecte consisteix en la construcció d'un pou per a la utilització de l'aigua freàtica per al reg de la zona Gassó-Vargas i els espais verds del voltant. Per tal de realitzar el reg d'aquestes zones amb aigua procedent del subsòl, la Regidoria de Medi Ambient, a més del pou, ha previst instal·lar un dispositiu autònom de generació d'energia format per panells solars i un molí de vent. Aquests s'encarregaran de fer accionar la maquinària que extraurà l'aigua i funcionaran alternativament, segons les condicions climatològiques. L'obra s'ha adjudicat a SOREA, Sociedad Regional de Abastencimiento de Aguas, SA, per un import de 56.382,35 euros. El nombre total de persones a ocupar serà de 10 treballadors, 5 integrats a la plantilla de l'empresa i 5 de nova contractació. La durada prevista de l'obra és de 3 setmanes.

Projecte de millores del clavegueram de la carretera de Santiga
La finalitat d'aquesta obra és la d'evitar que les aigües pluvials entrin als habitatges unifamiliars situats a la via de servei paral·lela al traçat de la carretera de Santiga i al seu entorn, entre el carrer del Molí d'En Rata i el parc de Can Calvet, recollint-les mitjançant interceptors, per tal de minimitzar el seu impacte. També s'executarà la construcció dos murets per frenar el recorregut veloç de l'aigua, propi d'aquesta zona, i millorar-ne la recollida. L'adjudicació d'obra, que començarà en breu, s'ha realitzat a Catalana d'Obres i Regs, SA, per un import de 30.566,10 euros. El termini d'execució dels treballs serà d'unes dues setmanes i ocuparà un total de 15 persones, de les quals 9 formen part de l'empresa, 4 de subcontractació i 2 de nova contractació.

Projectes adjudicats provisionalment
Obres de millora del passeig de vianants contigu al riu Ripoll, per un import de 291.593,86 euros i que ocuparà unes 20 persones. Repintat de la senyalització horitzontal de la xarxa viària, per un import de 568.944,65 euros i 21 treballadors contractats. Obres de reasfaltat de xarxa viària per un import de 583.273,53 euros, que donarà feina a 27 persones. Millores de la infraestructura d'abastiment d'aigua potable, per un import de 241.200,79 euros, que ocuparà una desena de persones.
Projecte d'estalvi energètic i enllumenat de la zona de barbacoes del parc dels Pinetons, per 262.640,70 euros i 12 treballadors contractats. Pintura d'edificis municipals, per un import de 275.373,13 euros i que ocuparà a 22 persones. Millora del camp de futbol de l'Industrial, per 1.067.200 euros, on treballaran 45 persones.

F.R.