Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor presenta la memòria del 2008

Durant l'any 2008 l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor ha rebut un total de 2.933 consultes, 1.874 personalitzades i 1.059 de telefòniques, a més de l'obertura de 306 expedients que s'han hagut de tramitar per fer la mediació entre les parts, o bé presentar a l'Agència Catalana de Consum o a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.

La memòria també remarca que les sol·licituds d'informació i els expedients han augmentat en els darrers anys i la tendència és que ho continuïn fent. La tasca fonamental de l'OMIC és l'atenció als usuaris de consultes tant personalitzades com telefòniques i de mediació i derivació dels expedients, si cal, a l'organisme de consum adient, perquè tingui coneixement de totes les reclamacions entre els usuaris i el comerç o les empreses.

Des de l'Oficina de Consum, una vegada es rep la reclamació i denúncia es porta a terme la mediació entre les parts. Un percentatge molt elevat dels casos es soluciona en aquest punt, la resta es tramita seguint un protocol establert. Les peticions d'informació més habituals són els problemes de comunitat de propietaris, per a les obres de rehabilitació a realitzar, la instal·lació d'ascensors i l'eliminació de barreres arquitectòniques. També ha crescut la demanda d'assessorament sobre préstecs hipotecaris i del consum. D'altra banda ha augmentat la sol·licitud de mediació i assessorament en la vessant de les companyies d'assegurances.

F.R.