Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Es reforma el carrer de Padró amb paviment antilliscant

El Patronat Municipal d'Ocupació mitjançant els treballadors contractats als plans d'ocupació 2008/2009, va iniciar el passat 24 de març, una experiència pilot consistent en les obres d'acondicionament de les voreres del carrer Padró, entre rambla de Sant Jordi i Dr. Bergós, amb paviment antilliscant. El present projecte té per objectiu millorar el casc històric del municipi de Ripollet.

En aquest projecte, la substitució del paviment actual per l'antilliscant està prevista com una experiència pilot per reduir el risc de caigudes en aquests dos trams, i així comprovar els resultats obtinguts per a futures intervencions a d'altres zones de Ripollet.

Així doncs, l'obra preveu la substitució del paviment de la vorera per un paviment antilliscant. A més, caldrà substituir els bordons, les rigoles, els embornals de recollida d'aigües i les tapes existents a la vorera. Finalment, caldrà adequar els passos de vianants per tal d'eliminar les barreres arquitectòniques i unificar el tractament de guals.


F.R.