Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nova convocatòria de beques de menjador i llibres i material escolar

El departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet torna a convocar, un any més, les ajudes a les famílies per al servei de menjador i l'adquisició de llibres i material escolar. La presentació de sol·licituds d'aquestes beques, adreçades a famílies empadronades a Ripollet, amb dificultats econòmiques i socials i fills a Cicle Inicial i Primària, és del 23 de març al 9 d'abril a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Els impresos es poden trobar als centres educatius, a Serveis Socials (c/ de la Salut, 1), a l'OAC (c/ de Balmes, 2) i la secció de Tramitacions de ripollet.cat.

CALENDARI
A l'Oficina d'Atenció al Ciutadà C/ de Balmes, 2 (davant l'Ajuntament).
Del 23 de març fins al 3 d'abril, de dilluns a divendres de 8 a 19 hores i dissabtes de 10 a 12.30 hores.
Del 6 al 9 d'abril, dilluns a divendres de 8 a 14 hores.
Posteriorment, el departament de Serveis Socials, en el cas que ho consideri necessari, concertarà entrevista amb els pares o tutors dels infants.

DOCUMENTACIÓ
1. Justificant de convivència (s'obté a l'OAC de l'Ajuntament).
2. Acreditació de la situació laboral (2 últimes nomines, fotocòpies de contractes
laborals, pensions, baixes laborals, etc.).
3. En cas d'atur, certificació de l'Oficina de Treball de la Generalitat (O.T.G. Rbla. Sant Jordi 66-68), tant dels pares com dels fills en edat de treballar, indicant si es cobren prestacions i la temporalització d'aquestes.
4. Justificant de despeses d'habitatge de l'últim mes (rebut lloguer o rebut d'hipoteca).
5. Certificat de béns (s'obté a l'OAC de l'Ajuntament)
6. Fotocòpia del DNI dels pares.
7. En cas de separació dels pares, justificant que ho acrediti (sentència, etc.)
8. En cas de no tenir cap ingrés econòmic cal fer una declaració personal d'activitats laborals i ingressos econòmics de què es disposin (model inclòs).