Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Les aigües freàtiques s'aprofitaran per al reg de la zona Gassó Vargas i els seus voltants

Durant el mes de març s'iniciaran els treballs de construcció d'un pou per a la utilització de l'aigua freàtica per al reg de la zona Gassó-Vargas i els espais verds del voltant. Aquest és un dels projectes del Fons Extraordinari d'Inversió Local del Govern d'Espanya, que van ser aprovats al Ple del passat 8 de gener. Les obres tindran una durada d'unes tres setmanes i un cost d'uns 56.000 euros.

Per tal de realitzar el reg d'aquestes zones amb aigua procedent del subsòl la regidoria de Medi Ambient, a més del pou, ha previst instal·lar un dispositiu autònom de generació d'energia format per panells solars i un molí de vent. Aquests s'encarregaran de fer accionar la maquinària que extraurà l'aigua i funcionaran alternativament, segons les condicions climatològiques.

El projecte afecta la zona ubicada al límit nord-nord-est de Ripollet, que s'inicia a la Casa de Natura i segueix pel parc dels Pinetons, enllaça amb els antics Pinetons, la zona verda que envolta els Pinetons i els jardins del parc de Gassó Vargas, fins al carrer de Padró.

Regeneració dels parcs i zones verdes
L'Ajuntament continuarà aquest any amb els treballs de regeneració del bosc dels Pinetons, iniciats ara fa tres anys. Aquests s'han anat realitzant en diferents fases. Les primeres, van anar encaminades a crear nou sòl, modificant els perfils per evitar les escorrenties amb l'aportació de matèria orgànica i residus vegetals i a extreure els arbres morts i debilitats. Posteriorment, es va iniciar la plantació arbustiva, que es va estendre també a la zona que l'envolta i on aquest any es continuaran arreglant els talussos i podant les branques baixes dels arbres.

Aquest any també s'iniciaran els treballs de regeneració dels jardins de Gassó-Vargas. Totes aquestes zones verdes, amb una superfície d'unes 10 hectàrees, tenen unes característiques similars pel que fa a les espècies plantades i unes necessitats de manteniment bastant similars. Aquest manteniment periòdic consisteix bàsicament en la recollida d'escombraries, la retallada del prat i el reg dels arbres i arbusts recent implantats i dels exemplars debilitats.

R.H.