Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Es convoca el concurs de Cartells del Dia de la Dona

El passat 15 de gener es van fer públiques les bases pel Concurs de Cartells pel Dia Internacional de la Dona. L'objecte del concurs és seleccionar el cartell divulgatiu del Dia Internacional de les Dones, 8 de març de 2009, de l'Ajuntament de Ripollet i està adreçat a totes les persones que hi estiguin interessades, sense límit d'edat ni de lloc de residència. Cada participant hi podrà concursar amb una sola obra. El termini per presentar els projectes finalitza el proper 3 de febrer.

BASES
Les obres presentades cal que siguin originals i inèdites. Cada concursant podrà utilitzar qualsevol tècnica que es pugui reproduir en impressió gràfica. La mida del cartell ha de ser DIN A-3. Es faran en sentit vertical i hauran de ser concebuts per a ser posteriorment impresos. L'autor o autora del cartell guanyador haurà de fer, si s'escau, les modificacions necessàries per a facilitar la seva impressió.

En el cartell hi haurà de figurar el text següent:

8 de març del 2009
Dia Internacional de les Dones


Forma de Presentació
Les obres s'han de presentar muntades sobre cartró ploma per tal de facilitar-ne el trasllat i l'exposició. Al dors de l'obra hi constaran el títol del treball i/o un pseudònim. També s'adjuntarà al dors un sobre tancat, a l'exterior del qual hi haurà de figurar el títol del treball i/o pseudònim escollit, i a l'interior, el nom i els cognoms de l'autor/a, l'edat, l'adreça, el correu electrònic i el telèfon de contacte, juntament amb el títol i/o pseudònim. Les obres es presentaran sense signar. Les persones autores podran fer-ho una vegada sigui públic el veredicte del jurat.

Lloc i Termini de Presentació
Els cartells s'hauran de lliurar a la Regidoria de Polítiques d'Igualtat registrant-los a l'OAC, Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer Balmes, 2, de Ripollet, en horari de 8 a 19h de dilluns a divendres. El termini de presentació serà des del 15 de gener fins el 3 de febrer del 2009.

Composició del Jurat
El jurat estarà presidit per la Regidora de Polítiques d'Igualtat i integrat per les vocals següents: tres representants de les entitats de dones que participen a la Taula de Dones del municipi, una persona de l'àrea de Comunicació de l'Ajuntament i la Tècnica de Dones, en qualitat de secretària.

Veredicte
La selecció del cartell es decidirà per majoria simple dels vots dels membres del jurat, amb el vot de qualitat de la Presidenta en cas que es produís un empat. Les seves decisions seran inapel•lables.
El veredicte es farà públic durant la primera quinzena del mes de febrer del 2009. Si les obres presentades no tenen prou qualitat, el jurat es pot reservar el dret de declarar desert el concurs.

Premis
El premi per l'autor/a del cartell guanyador serà de 500 euros, subjecte a les retencions legals establertes.
El cartell guanyador anunciarà els actes del Dia Internacional de les Dones 2009. L'obra guanyadora quedarà en propietat de l'Ajuntament de Ripollet, el qual tindrà el dret de reproducció i difusió.

Drets
La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació de les bases. L'Ajuntament es reserva el dret de fer una exposició amb totes les obres presentades al concurs. Les obres no premiades es podran recollir de l'1 al 30 d'abril a l'oficina de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat. Les obres no recollides en aquest període de temps quedaran en propietat de l'Ajuntament de Ripollet. Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt per l'organització.

F.R.

foto:
- Cartell de l'edició del 2008