Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Patronat Municipal d'Ocupació presenta la seva memòria anual

El Patronat Municipal d'Ocupació va presentar, el passat dimarts 16 de desembre, la seva memòria anual, amb una valoració força positiva de 2008. Creat el 1990, el PMO ha complert la seva majoria d'edat a ple rendiment. Durant l'any 2008, prop de 850 usuaris i usuàries han passat per les seves instal·lacions i serveis.

Aquesta àrea municipal ha portat a terme unes 25 actuacions, entre cursos, plans d'ocupació, tallers i altres programes destinats a la formació i la recerca de feina. Entre ells destaca l'escola taller per a la restauració de la font de can mas, les actuacions del projecte Treball als barris, aplicades a Can Mas o el Taller d'Ocupació, on 24 alumnes han realitzat la tanca perimetral de la Casa de Natura i l'ajardinament de la zona destinada al Viver de plantes autòctones. Al seu pressupost anual, d'1,1 milions d'euros, cal sumar 1.050.000 euros aconseguits de subvencions externes.

Cursos i tallers
OFIMÀTICA'08-09
Entre febrer i novembre de 2008 s'han realitzat tres cursos d'ofimàtica d'una durada de 170 hores, amb un total de 45 alumnes. El 2009 es realitzaran tres més.
INTERNET'08-09
El 2008 s'han realitzat dos cursos de 40 hores d'introducció a la navegació per internet i la creació de pàgines web, amb 30 alumnes.
AJUDANT CUINA'08-09
Aquest curs de formació Ocupacional, amb 15 alumnes, té una durada de 574 hores i compta amb una subvenció de prop de 56.000 euros del Servei Català d'Ocupació.
DEPENDENT COMERÇ'08-09
Aquest curs, de 304 hores i amb 15 alumnes, s'està realitzant a través de la Unió de Botiguers. Compta amb 26.448 euros de subvenció.
ANGLÈS'09
A l'abril, 15 alumnes iniciaran un curs d'anglès d'atenció al públic. És de 234 hores i té 15.795 euros de subvenció.
CUINER/A'09-11
12 alumnes realitzaran 609 hores en aquest curs, amb una subvenció de prop de 60.000 euros.
PERRUQUERIA I ESTÈTICA'08-09 (PQPI)
Programa de Qualificació Professional Inicial d'auxiliar en imatge personal, adreçat a 12 joves entre 16 i 24 anys. Té una durada de 814 hores i una subvenció de prop de 43.000 euros.
MONITORS/ES DE LLEURE'08-09
20 dones fan aquest curs de 390 hores, impartit per la Fundació Catalana de l'Esplai i especialitzat en monitora de menjador i ludoteca.

Tallers d'ocupació
Aquest 2008 ha finalitzat el Taller d'Ocupació encarregat de la tanca perimetral de la Casa de Natura i l'ajardinament de la zona destinada al Viver de plantes autòctones. 24 alumnes, principalment majors de 45 anys, dones i immigrants, han aprés l'ofici de paleta, soldadura i jardineria. El Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu han aportat 476.101,68 euros i l'Ajuntament prop de 95.000 euros. Inici: Des'07 - Final: Des'08.
El gener de 2009 s'iniciarà el Taller d'Ocupació on 24 usuaris aprendran l'ofici de pintor, paleta i instal·lació per tal d'adequar l'antic edifici del conserge del CEIP Josep Maria Ginesta per a ús docent. Aquest projecte compta amb mig milió de subvenció, més 113.000 euros d'aportació municipal. Inici: Gener'09 - Final: Gener'10.

Restauració de la Font de Can Mas
Aquest programa d'ocupació, promogut pel Servei d'Ocupació de Catalunya, ofereix formació a 24 joves en atur, en les especialitats de fusteria, paleta i instal•lacions de lampisteria i electricitat. Amb una durada de dos anys, l'actuació consisteix en la restauració de la font i l'espai de safareig de Can Mas. El projecte compta amb una subvenció de 623.550,24 euros del SOC i el Fons Social Europeu i una aportació municipal d'uns 89.000 euros. Inici: Juny'08 - Final: Juny'10.

Més de 20 actuacions en marxa
PLANS D'OCUPACIÓ'08-09
El Patronat Municipal d'Ocupació ha donat suport durant el 2008 al Pla d'actuació municipal, contractant 19 treballadors per a diversos projectes d'obres d'interés general i social. Aquestes han rebut una subvenció de 254.636,34 euros. El 2009 es contractaran 17 treballadors, amb una subvenció de 262.079,81 euros.

PACTE TERRITORIAL DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Es tracta dels programes emmarcats dins el Pla de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. En total, la Diputació ha atorgat uns 31.500 euros per al Club de la Feina, accions per millorar l'accés a les noves tecnologies i suport a tasques auxiliars i d'atenció als usuaris dels serveis.

POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ'08-09
Conveni de col•laboració amb el COPEVO (Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental).
Es tracta d'un treball en xarxa entre els diferents municipis de la nostra comarca.

PROJECTES D'OCUPACIÓ
Implementació d'accions innovadores al Club de la Feina i d'accions per millorar l'accés a les noves tecnologies, amb una participació de prop de 400 persones. A banda de les subvencions, l'aportació municipal és de més de 18.000 euros.

PROJECTES D'IGUALTAT
Itineraris per a immigrants i suport a tasques auxiliars i d'atenció als ususaris, amb més de 60 participants. Més de 25.000 euros d'aportació municipal.

ITINERARIS D'INSERCIÓ SOCIOLABORAL'08-09
Itineraris d'inserció adreçats a 25 persones acollides a la Renda Mínima d'Inserció (RMI).

PROGRAMA IPI'08-09
Itineraris Personals d'Inserció, subvencionats pel Servei Català d'Ocupació i el Fons Social Europeu. Preveu atendre uns 150 usuaris fins el 2010, ensenyant estratègies útils per a la recerca activa de feina.

'Treball als barris' a Can Mas
2007/08
Contractació Tècnica/Directora AODL
Es contracta una Agent d'Ocupació de Desenvolupament Local amb l'objectiu de:
- Dirigir i coordinar el projecte ‘Treball als barris'.
- Treballar de forma transversal amb les altres àrees de l'Ajuntament implicades en el projecte d'Intervenció Integral al barri de Can Mas.
- Dissenyar i proposar l'estratègia d'actuació.
- Coordinar els treballs i estudis que es realitzin dins l'àrea ocupacional i de desenvolupament local.
El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha subvencionat el 80% d'aquesta actuació i el 20% restant ha estat aportació del PMO.
Inici: Des'07 - Final: Des'08.

Estudi de necessitats sociolaborals al barri de Can Mas
Es contracta a la Cambra de Comerç de Sabadell per realitzar un estudi de necessitats sociolaborals del barri de Can Mas i, posteriorment, fer l'anàlisi de les dades per tal de detectar:
- La situació laboral actual dels residents.
- Necessitats formatives.
- Perfils professionals.
- Persones en recerca activa d'ocupació.
- Les necessitats d'orientació laboral i adquisició de recursos per facilitar la inserció o millora ocupacional.
Aquesta actuació ha estat subvencionada el 50% pel SOC i l'altre 50% pel PMO. Inici: Des'07 - Final: Set'08.

2008/09
Contractació Tècnica/Directora AODL
Contractar un Agent d'Ocupació de Desenvolupament Local amb l'objectiu de:
- Efectuar el control i el seguiment de l'execució dels programes i projectes.
- Promocionar i difondre entre la ciutadania les accions ocupacionals i de desenvolupament que es realitzen.
- Planificar, coordinar i supervisar la tasca del personal tècnic.
- Participar en el control i el seguiment de les accions i programes.
- Coordinar-se amb les altres àrees de l'Ajuntament que intervenen en el Projecte.
Inici: Des'08 – Final: Des'09.

Eliminació de barreres arquitectòniques al barri de Can Mas
Disseny i execució de les obres necessàries per tal d'eliminar les barreres arquitectòniques del barri de Can Mas, mitjançant la contractació de 10 persones, prioritàriament del barri, que estiguin en situació d'atur. Inici: Des'08 - Final: Juny'09.

El PMO adaptat a les normatives
El PMO realitza anualment una auditoria externa per tal de certificar la seva adaptació a les normes ISO. El seu objectiu és establir el sistema de Gestió de la Qualitat del PMO per a l'avaluació de la formació.
D'altra banda, el Patronat ha incorporat als seus procediments de treball l'establert a la Llei de Protecció de dades, a més de complir totes les mesures en l'àrea de seguretat i salut laboral.

Web pròpia
A principi de l'any 2009 el PMO vol estrenar la seva pròpia web, amb tota la informació relativa a l'entitat. A més, el Patronat disposa d'una biblioteca pròpia, amb materials i informació sobre la promoció econòmica. També realitza xerrades informatives dirigides a alumnes de secundària i de l'escola d'adults.


R.H./L.P.