Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Conseller Nadal celebra una reunió de treball a l'Ajuntament de Ripollet

El passat divendres, 19 de setembre, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal, juntament amb el secretari general de Mobilitat, Manel Nadal, van visitar l'Ajuntament de Ripollet. A més de l'Alcalde, Juan Parralejo, a la reunió també van assistir els portaveus de tots els grups municipals presents al consistori.

En aquesta reunió de treball es van parlar dels principals temes que afecten el nostre municipi i que són competència de la Conselleria, com ara l'arribada del tren a Ripollet, la solució a l'impacte provocat pel pas de l'autopista C-58, la construcció d'un nou pont d'enllaç entre la zona de La Sínia i el barri de Can Tiana i el manteniment del vial d'enllaç amb l'autopista C-58, Ripollet i Montcada.

Pel que fa al tren, el Conseller va explicar que el Pla territorial metropolità de Barcelona planteja una solució ferroviària per Ripollet, amb la construcció d'una nova línia que uneixi l'estació de la RENFE de Montcada-Ripollet amb la de Cerdanyola i que connectarà en el futur amb una nova línia ferroviària que unirà el Vallès amb Barcelona.

Una vegada el Pla territorial metropolità estigui aprovat, encara que sigui només inicialment, serà el moment d'aprovar el Pla director d'infraestructures, instrument que garantirà aquesta inversió. El compromís del Conseller davant els portaveus és que el proper PDI ja contempli l'execució d'aquesta nova infraestructura.

Quant a la solució a l'impacte provocat pel pas de la C-58 pel nostre terme municipal, el Conseller Nadal va explicar als assistents que la seva Conselleria està estudiant la proposta feta per la Comissió municipal que contempla el semi-soterrament d'un tram de l'autopista. A més, el Conseller ha encarregat a la Direcció General de Carreteres que estableixi quines són les actuacions previstes en aquesta via per tal de poder-les coordinar amb la solució que es dugui a terme a Ripollet.

En referència a la construcció del nou pont de connexió entre els dos nuclis urbans de Ripollet, prevista a la modificació del PGM del Sector Nord-Oest, el Conseller es va comprometre a fer front a part de la despesa de l'obra, concretament a aquella part que es generi a causa de les especificacions tècniques que la Conselleria obliga a realitzar a més de les característiques pròpies d'aquest nou vial de connexió. Aquestes despeses podrien estar al voltant del 50 per cent del total del cost de l'obra.

Per últim, pel que fa al manteniment del vial d'enllaç amb l'autopista C-58, Ripollet i Montcada, ja s'ha comunicat formalment a aquest Ajuntament que depèn del Consell Comarcal del Vallès Occidental, qui serà l'interlocutor amb els ajuntaments afectats.

L.P.

FOTO: El conseller Nadal en un moment de la reunió.