Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords del Ple Municipal de 24 de juliol de 2007

L'Ajuntament de Ripollet va celebrar, el passat dia 24 de juliol la sessió ordinària del Ple de juliol. L'ordre del dia comptava amb 14 punts, molts d'ells de caire administratiu i de ratificació d'acords ja presos en altres sessions. Destaca la sol•licitud d'una subvenció a la Generalitat, per la creació de 61 places de la segona Llar d'Infants.

Llar d'infants
Es va donar llum verda, per unanimitat, a la sol•licitud d'una subvenció, que atorga la Generalitat, per a la creació de 61 places per a infants de zero a tres anys a la segona Llar d'Infants. En un altre punt, també relacionat amb l'equipament educatiu, és va realitzar l'aprovació definitiva de l'establiment del servei públic de la Llar d'Infants, amb l'abstenció del PP i del CpR i el vot a favor de CIU i PSC. Aquest punt es va aprovar un cop desestimades les al•legacions del CpR, relatives a l'establiment de la direcció de l'escola, així com a les condicions de matriculació i la tipologia de la gestió. Paral•lelament, tots els grups van donar suport a un expedient de modificació de crèdits per un import de 26.730 euros que finançarà el projecte de seguretat de la mateixa Llar.

Pla de Barris de Can Mas
També va comptar amb el vot favorable d'oposició i equip de govern la modificació de la composició del grup promotor del Pla de Barris de Can Mas que inclourà un nou membre, representant de l'Asociación Cultural Hispano-Pakistaní.
Els punt 9 de l'ordre del dia, també relacionat amb el Pla de Barris de Can Mas, contemplava l'aprovació inicial de l'establiment del servei públic municipal del Kftí, amb 30 places noves, com a un dels programes inclosos en aquest pla de millora del barri. PP i CpR s'hi van abstenir en aquesta qüestió i el punt es va aprovar amb el vot favorable de l'equip de govern.
D'altra banda, el punt número 10 sol•licitava l'aprovació inicial de l'establiment del servei públic municipal del Telecentre, adreçat a l'orientació laboral, que va comptar amb els vots a favor del PP, PSC i CIU i amb l'abstenció del CpR.

Altres temes
Altres punts destacats de l'ordre del dia van ser la ratificació del compte general de 2006, aprovada amb l'abstenció del CpR i el vot en contra del PP, la presentació de la memòria del Defensor del ciutadà de l'any 2007 i la creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est, que es va aprovar amb els vots en contra del PP i CpR i el vot favorable de la resta de grups. Aquest organisme està orientat a descentralitzar la planificació, la construcció i fins i tot la gestió dels equipaments sanitaris, per acostar-los més al ciutadà mitjançant els ajuntaments.
També es van proposar l'1 de juny i el 31 d'agost com les dates de les festes locals de Ripollet per a l'any 2009 que van ser aprovades per unanimitat.

Mocions
Pel que fa a les mocions, se'n van presentar quatre. Dues d'elles per part del Partit Popular, en relació a la millora de l'oferta de carrils bici i a la creació d'un gran ateneu a Ripollet, que van ser rebutjades amb els vots en contra de tots els grups municipals. El PSC, per la seva banda, va veure prosperar la seva proposta en contra de la intenció del Parlament Europeu d'establir les 65 hores laborals. Va comptar amb els vots a favor de PP i CPR i l'abstenció de CIU.

La darrera moció, del COP-CpR-CAV, proposava demanar a la Generalitat un calendari amb els terminis de construcció de l'hospital Ernest Lluch, que va ser aprovada per unanimitat.

L.P.

FOTO: La regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, presenta els punts referents a la Llar d'Infants.
FOTO2: El Defensor del Ciutadà, Joan Ramon Costa, va presentar la memòria corresponent al 2007.