Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental demanen millors infraestructures per la comarca

El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental va aprovar, el passat dimarts 15 de juliol, l'informe sobre les infraestructures i la seva planificació a la comarca. Es tracta d'un document que recull totes les propostes de millora de la xarxa viària i ferroviària, i que compta amb un consens àmpliament majoritari de tots els municipis. El document ha estat elaborat a partir de la participació de tots els ajuntaments de la comarca.

L'informe permet conèixer quines són les infraestructures existents al Vallès Occidental, analitzar quin és el seu funcionament, i quines haurien de ser les actuacions de millora, tant pel que fa a les vies viàries i ferroviàries actuals com a les planificades en l'avantprojecte del Pla Territorial del Govern català. El document també contempla millores en l'àmbit del transport públic.

El document es trametrà al departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat per tal que el tingui en compte en l'avantprojecte del seu nou Pla Territorial Metropolità de Barcelona. També es farà arribar a l'Arc Metropolità, a l'AMTU, a les universitats, a les cambres de comerç, als sindicats i patronals i a les entitats de responsabilitat social, entre d'altres, per tal que en tinguin coneixement.

Segons va explicar Antoni Rebolleda, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, “al llarg d'aquests mesos hi ha hagut debat i hi ha hagut consens. Hem aconseguit un document que reflecteix l'acord majoritari i gairebé total, tant a nivell d' infraestructures viàries com de ferroviàries, com també en la millora de la mobilitat”.
Amb l'aprovació d'aquest document es respon a l'encàrrec que el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses va fer al Consell Comarcal en la sessió del passat 22 d'octubre, arran d'una proposta presentada pels alcaldes de Sabadell i Terrassa.

Per una millora del finançament local
Davant la situació econòmica que viu el país, el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses van mostrar el seu compromís aprovant per unanimitat un acord a l'entorn del finançament local, a proposta dels ajuntaments de Sabadell i Terrassa.
Així es va acordar que l'increment de la pressió fiscal dels impostos municipals, per a l'exercici 2009, no superi l'IPC interanual en la data d'aprovació de les ordenances fiscal. Tot i així, segons les dades actuals d'evolució d'aquest indicatiu, sembla que tancarà l'any amb increments superiors a aquesta xifra. Així mateix, aplicar aquelles bonificacions, que la llei ens permet, en les actuacions relacionades amb la rehabilitació d'habitatges.

L.P.

FOTO: Fotografia de la passada sessió del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses