Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La comarca compta amb una eina pionera per millorar l'atenció sanitària als nouvinguts

El Vallès Occidental compta amb una nova eina per millorar encara més l'atenció sanitària als col·lectius de persones nouvingudes de la comarca i que pel seu format és també d'utilitat per a tota la ciutadania. Es tracta d'un document de suport per a tots els professionals sanitaris que recull les proves de laboratori bàsiques i analítiques, i que les tradueix en sis idiomes.

L'objectiu és oferir una equitat d'accés a la informació sanitària bàsica i millorar la comunicació entre els professionals i els usuaris.

El document ha estat elaborat conjuntament pel Consell Comarcal, la Corporació Parc Taulí, el Consorci Sanitari de Terrassa, la Mútua de Terrassa i els ICS-SAP de Sabadell – Rubí - Sant Cugat - Terrassa i de Cerdanyola – Ripollet. La presentació d'aquest servei va tenir lloc dimarts, 8 de juliol, amb la presència del president del Consell Comarcal, Antoni Rebolleda; la presidenta de la Comissió Informativa de Convivència Intercultural, Nova Ciutadania, Igualtat i Infància, Isabel García; així com dels directors i responsables dels serveis d'atenció primària de la comarca, la Corporació Parc Taulí, el Consorci Sanitari de Terrassa i de la Mútura de Terrassa.

Traducció a sis llengües
El document recull 16 proves bàsiques de laboratori i analítiques, les explica, les presenta i les acompanya amb elements gràfics. Cada prova bàsica està detallada en català i en una de les sis llengües: anglès, àrab, castellà, francès, romanès i xinès.

D'aquesta manera, quan un usuari procedent d'un altre país es dirigeix a un professional sanitari, aquest pot explicar-li millor quina és la prova o analítica que cal que es faci i fins i tot lliurar-li la fitxa corresponent a la mateixa per tal que la pugui consultar en la seva llengua.

Aquest document estarà disponible només en format digital. Es podrà consultar al web del Consell Comarcal del Vallès Occidental i a les intranets dels proveïdors sanitaris de la comarca (ICS Sabadell – Rubí – Sant Cugat - Terrassa, ICS Cerdanyola - Ripollet, Corporació Parc Taulí, Consorci Sanitari de Terrassa i Mútua de Terrassa). També es preveu fer-ne difusió a través de pàgines web d'altres institucions per aconseguir una àmplia difusió del seu contingut.

Una eina de treball
Amb l'edició digital d'aquests primers materials el Consell Comarcal i els proveïdors sanitaris obren una línia de treball pionera, com una eina de treball per a professionals i facilitant el treball en xarxa amb diferents institucions sanitàries del territori.

Amb aquest document es vol facilitar les tasques del dia a dia del personal sanitari i administratiu que treballa sobretot als CAPs, però també als hospitals de la comarca en tot allò referent a la recepció i acollida a persones usuàries de les comunitats nouvingudes al Vallès Occidental.

També es podrà disposar d'una documentació escrita de lectura fàcil que els professionals de l'àmbit de la salut puguin oferir als seus clients com a suport a les orientacions que transmeten, que sigui entenedora i comprensible per a qualsevol ciutadà i ciutadana.

Antecedents
L'origen d'aquest document es troba al Servei de Traducció i Interpretació per a persones nouvingudes del Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que va començar a rebre demandes des de Centres d'Atenció Primària (CAPs) i d'hospitals de la comarca per traduir documents específics orientats a les persones usuàries dels serveis de salut a les llengües pròpies de comunitats nouvingudes. Sovint aquests documents coincidien quant a temàtica i només hi havia certa variabilitat en el seu contingut (vacunacions a l'edat pediàtrica, dietes, instruccions per analítiques, etc.).

A partir d'aquí es va crear una comissió de seguiment en la qual hi han participat els referents dels serveis d'atenció al client i/o persones usuàries, professionals que fan atenció directa i d'altres treballadors sanitaris, on s'ha consensuat el document.

R.H.