Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Nova organització dels Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la comarca

Els Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Vallès Occidental, coordinats i gestionats pel Consell Comarcal, han implementat durant el 2007 una nova organització que ha permès millorar l'atenció i agilitzar el temps d'espera i resposta de la intervenció professional. Durant l'any 2007 s'han atès 837 menors. Els Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) són equips multidisciplinars, formats per psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors, que atenen als infants i adolescents i les seves famílies en situació d'alt risc social i en fan un seguiment posterior.

Aquesta tasca es fa sempre amb la col·laboració dels Serveis Socials d'Atenció Primària dels municipis de la comarca i professionals d'altres àmbits. Una altra de les funcions de l'EAIA està orientada a la prevenció i al suport als professionals. Des d'aquest àmbit s'han realitzat un total de 296 assessoraments durant l'any 2007.

La consellera comarcal Marisol Martínez, vicepresidenta de la comissió Informativa d'infància del Consell Comarcal, ha destacat “la tasca realitzada per l'equip d'atenció i pels responsables del Consell i la importància i l'impuls que prenen les polítiques d'infància a la comarca”. També ha manifestat “la satisfacció per la millora quantitativa i qualitativa del servei, fruit de l'esforç de la nostra institució i que es tradueix en una millora de l'atenció”. En aquest sentit, Marisol Martínez ha remarcat que “des del Consell, des de la responsabilitat i amb il•lusió, volem continuar treballant en aquesta línia i aconseguir el millor nivell de resposta i actuació en aquesta matèria tan sensible, treballant per un dels col•lectius més vulnerables de la nostra societat”.

Així, l'any 2007, destaca l'augment considerable de casos que s'han tancat en relació a l'any anterior. També cal destacar que els equips d'atenció estan seguint els casos de 346 infants i adolescents. En aquests casos, l'EAIA fa el seguiment de la mesura protectora dictaminada des de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya, que és qui té funcions tutelars d'aquests menors. També és remarcable la important disminució del número de casos pendents d'estudi fruit dels la implementació del nou model organitzatiu. Només un 2'58% del total de casos esperen estudi.

Paral•lelament, durant el 2007 també s'ha elaborat el protocol d'actuació comarcal en situacions de maltractament i/o risc social, que s'ha començat a implementar aquest 2008. També ha estat una prioritat del Consell Comarcal la modernització dels mitjans tècnics.