Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acaba el termini per pagar l'impost de circulació

El dia 5 de maig acaba el termini per pagar l'impost de circulació. Recordem que des d'aquest exercici 2008, l'Ajuntament de Ripollet ha signat un conveni per a la delegació de la gestió de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona.

Aquest conveni reflecteix novetats importants respecte a la gestió que es duia fins ara. En primer lloc, el pagament de l'impost per altes de nous vehicles es pot efectuar directament, a les oficines que la ORGT té ubicades en la Prefectura de Trànsit a Barcelona i Sabadell. Així mateix, les persones que es donin d'alta al Padró d'Habitants de Ripollet se'ls informarà de la possibilitat de tramitar el canvi de domicili dels seus vehicles presentant la documentació necessària a l'oficina de l'ORGT ubicada al carrer Padró, 9.

També poden efectuar canvi de domicili dels seus vehicles les persones residents a Ripollet. Una altra novetat és que els rebuts domiciliats es carregaran en el compte els últims cinc dies abans de finalitzar el cobrament en via voluntària. Finalment, es pot pagar o domiciliar l'impost, via internet, a l'adreça electrònica www.orgt.diba.cat.