Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Certificat de convivència actual

Document amb validesa legal signat pel Secretari o el Delegat de l'Ajuntament que acredita la convivència del sol·licitant i de la resta de persones que consten inscrites al mateix domicili.

Tramitació

Les persones físiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb la legislació civil, això és:

-La persona interessada en cas de ser major d'edat, o el seu representant, degudament autoritzat.

-La persona interessada major de 16 anys emancipada, o el seu representant, degudament autoritzat.

En aquest últim cas s'haurà d'acreditat l'estat d'emancipació del menor d'edat.

On es demana?

  • Per seu electrònica

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent click a “Tramitar en línia” i omplir la instància específica que trobareu just a sota del mateix link amb el nom de “Fitxer adjunt”.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d’identificació digital. Per disposar-ne d’identificació digital podeu utilitzar l’idCat Mòbil o bé disposar-ne d’algun dels certificats digitals admesos.

              OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA  - Informació
              C/Balmes núm.4 
              08291-RIPOLLET 
              HORARI d’atenció ciutadana:
              De dilluns a dijous de les 8:30 a les 14:00 i de 15:30 a 19:00
              Divendres i vigílies de festiu de les 8:30 a les 14:00 
 
  • Als registres electrònics generals de:
            a) L'Administració General de l'Estat
            b) Les administracions de les Comunitats Autònomes.
            c) Les entitats que integren l'Administració local.
            d) El sector públic institucional (la seva integració està regulada a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre).
- A les oficines de Correus, tal com s'estableixi reglamentàriament.
- A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
- A les oficines d'assistència en matèria de registres.
- En qualsevol altre que estableixin les disposicions vigents.

Com realitzar el tràmit per seu electrònica

Fixeu-vos a la caixa groga a la capçalera d'aquesta pàgina.

Si aquest tràmit inclou l'enllaç a una plantilla de registre específica (PDF), l'haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre dispositiu.

Assegureu-vos que disposeu de tota la informació necessària en format original electrònic o ben digitalitzat.

Després inicieu la tramitació en línia seguint l'enllaç de capçalera. Aquesta acció us portarà al registre telemàtic del tràmit específic o bé al tràmit d'Instància genèrica.

Durant aquest procés:

1) Us haureu d'identificar electrònicament (certificat o bé IDCat Mòbil)
2) Empleneu les dades que us demani el formulari web
3) Adjunteu tots els arxius necessaris per el procés
4) Comproveu la informació i presenteu-la

Al final del procés la plataforma visualitza el document amb l'assentament del registre electrònic. Guardeu-lo com a evidència de registre i en cas que siguin necessàries futures referències.

Documentació

- Instància específica (Formulari model núm: CERT_ins_001_V01)

- Si es sol·licita en nom propi :

  • VIA PRESENCIAL: Document acreditatiu d'identitat.
  • SEU ELECTRÒNICA: Bastaria amb l'acreditació mitjançant certificat digital d'accés.

 - Si es sol·licita en representació d'altre interessat:

  • Document acreditatiu d'identitat de la persona interessada. (Si el tràmit es realitza a través de Seu electrònica es considera realitzada l'acreditació per l'ús del certificat digital d'accés en realitzar el tràmit).
  • Document acreditatiu d'identitat del representant.
  • Autorització degudament emplenada o poders de representació.

Veracitat de la documentació aportada

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Resolució Tràmit

Termini per resoldre:

Serà de 7 dies des de la presentació de la sol·licitud.

Observacions

Aquest document és específic per als processos administratius o judicials, on el secretari dóna fe de les dades padronals; té una força probatòria superior al volant d'empadronament que és un justificant que s'emet pels tràmits més usuals.

Possibles tràmits que requereixen certificat:

- Tràmits d'estrangeria.

- Tràmits amb jutjats.

- Tràmits amb notaris.

- Tràmits tributaris.