Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Escola Esportiva Municipal d'Estiu

Organitza: Ajuntament de Ripollet

L'Escola Esportiva municipal és una de les 16 propostes d'estiu de lleure i esportives que enguany s'ofereixen a Ripollet, juntament amb les entitats locals que formen part de la Comissió de casals d'estiu de lleure i esportius 2023.

L'Escola Esportiva ofereix enguany 180 places per a infants i joves de 5 a 14 anys. A més d'utilitzar les diferents instal·lacions del Poliesportiu, també es faran activitats a parcs i a les pistes d'algun centre educatiu del municipi.

Dates

El casal esportiu es du a terme del 26 de juny al 28 de juliol, de dilluns a divendres (dies no festius) de 9.30 a 13.30 h.

Preu

El cost ve derivat de l’aplicació de l’ordenança fiscal núm. 19; Taxa Serveis Esportius vigent.

El preu individual establert és 193€, les famílies que inscriguin més d’un fill/a tindran una reducció a la inscripció: 1r fill/a sense descompte, 2n fill/a 10% de descompte i 3r fill/a o més 20% de descompte.

La  gestió de la liquidació de la taxa es farà a través de l’ORGT, una vegada confirmada la inscripció i finalitzada l’activitat.

Inscripció

Les inscripcions es poden tramitar del 23 al 31 de maig, ambdós inclosos:

  • De manera presencial, amb cita prèvia al Casal de Joves (rbla. Sant Jordi, 6) de dilluns a divendres de 8 a 15 hores. 

Telemàticament, a través de la seu electrònica al tràmit que trobareu en aquest enllaç

Per tal que la inscripció sigui vàlida, és imprescindible adjuntar la següent documentació: 

  • formulari d'inscripció
  • targeta sanitària

Aquests són els codis que necessitareu per omplir el formulari d'inscripció que trobareu al següent enllaç (el formulari estarà disponible a partir del 23 de maig):

 

JUNY-JULIOL

Curs

Codi inscripció

Nascuts entre 2017 i 2018

EEE-G17-18

Nascuts 2016

EEE-G16

Nascuts 2015

EEE-G15

Nascuts 2014

EEE-G14

Nascuts 2013

EEE-G13

Nascuts 2012

EEE-G12

Nascuts 2011

EEE-G11

Nascuts 2010

EEE-G10

Nascuts 2009

EEE-G09

 

Resultats

En cas que hagi més sol·licituds que places en algun grup, es farà un sorteig per determinar l’ordre d’inscripció de les places, segons el primer cognom de la persona inscrita.

El dia 1 de juny, a les 18 h, es realitzarà el sorteig per determinar la lletra inicial per la qual començarà l’ordre d’inscripció a l’activitat, i es podrà seguir en el següent enllaç

L’ordre d’inscripcions provisional, segons el resultat del sorteig, es publicarà el dia 9 de juny, al web de l’Ajuntament de Ripollet.

El llistat definitiu de les persones inscrites es publicaran a  l'e-tauler i al web, considerant-se com a mitjà de notificació a les persones interessades, substituint la notificació individual, de conformitat amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El llistat contindrà les dades del  document nacional d'identitat o document identificatiu de manera anonimitzada.

Escola Esportiva d'Estiu

  • Lloc: Poliesportiu i parcs Municipals
  • Destinataris: A partir dels 5 anys (2018) i fins als 14 anys (2009)
  • Places disponibles: 180
  • Inscripcions: del 23 al 31 de maig, de forma telemàtica, a ripollet.cat, i de forma presencial, al Casal de Joves, amb cita prèvia.
  • Contacte: esports@ripollet.cat  i tel. 936 929 752