Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvenció per projectes i activitats de DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes i activitats de desenvolupament econòmic, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

Unitat gestora Desenvolupament econòmic

Més informació del tràmit i tramitació electrònica.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Convocatòria 2023:

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Per les línies 1 i 7: Del 14 de març fins el 30 de setembre de 2023. (ambdós inclosos) EN TERMINI

Per les línies 2, 3 i 6: Del 14 de març fins el 12 d'abril de 2023. (ambdós inclosos). FORA DE TERMINI

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

 

Convocatòria 2022:

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada a l'any 2022:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2023FORA DE TERMINI

 

Podeu descarregar els documents de sol·licitud de subvenció corresponents per a cada línia de subvenció: 

Línies 1 i 7:

Línies 2,3 i 6: 

Documentació per a la justificació de la subvenció:

 

Per a més informació poden consultar: