Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvenció per projectes i activitats de DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes i activitats de desenvolupament econòmic, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

Unitat gestora Desenvolupament econòmic

Més informació del tràmit i tramitació electrònica.

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Convocatòria 2023:

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Per les línies 1 i 7: Del 14 de març fins el 30 de setembre de 2023. (ambdós inclosos) EN TERMINI

Per les línies 2, 3 i 6: Del 14 de març fins el 12 d'abril de 2023. (ambdós inclosos). EN TERMINI

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

 

Convocatòria 2022:

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada a l'any 2022:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2023EN TERMINI

 

Podeu descarregar els documents de sol·licitud de subvenció corresponents per a cada línia de subvenció: 

Línies 1 i 7:

Línies 2,3 i 6: 

Documentació per a la justificació de la subvenció:

 

Per a més informació poden consultar: