Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvenció per projectes i activitats de DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes i activitats de desenvolupament econòmic, d’acord amb els eixos estratègics de la corporació i de conformitat amb les previsions contemplades al Pla estratègic de subvencions 2022-2024 del Ajuntament de Ripollet.

Unitat gestora Desenvolupament econòmic

 

INFORMACIÓ DEL TRÀMIT     

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Per la línia 1: del 21 de maig fins el 30 de setembre de 2024 (ambdós inclosos). 

Per les línies 2, 3 i 6: del 21 de maig al 17 de juny de 2024 (ambdós inclosos). FORA DE TERMINI

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

 

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada a l'any 2024:

Màxim tres mesos des de la finalització del termini per a realitzar l’activitat subvencionada i, en tot cas, si l’activitat subvencionada és anual, abans del 31 de març de 2025

 

Podeu descarregar els documents de sol·licitud de subvenció corresponents per a cada línia de subvenció: 

Línia 1:

Línies 2,3 i 6: 

 

Documentació per a la justificació de la subvenció:

 

Per a més informació poden consultar: