Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Festa Major

Objectius i funcions

Quines són les funcions i els objectius que ha de dur a terme la Comissió de Festa Major.

Els objectius de la present Comissió de treball són els següents:

 • Constituir-se com a grup de treball amb l’objectiu de definir la programació de la Festa Major de Ripollet.
 • Promoure la participació ciutadana i el debat entre els seus integrants per tal d’aconseguir propostes específiques d’actuació.
 • Estudiar i realitzar el seguiment del disseny de programació i activitats de la Festa major, en base als criteris establerts:
  • Fomentar i donar suport a una Festa Major participativa i que arribi a tota la ciutadania de Ripollet, per tal que tothom pugui sentir que és la seva Festa Major.
  • Incrementar la participació donant protagonisme a les entitats locals i convidant als veïns i veïnes a ocupar l’espai públic, descentralitzant espais d’activitats dins de les possibilitats i generant fluxos connectats entre aquestes activitats.
  • Equilibrar les propostes d’activitats amb una oferta amplia, variada i que arribi a tots els segments d’edat.
  • Treballar tots aquells aspectes relacionats amb els seus elements identitaris i tradicionals de la Festa Major de Ripollet.
  • Treballar una Festa Major amb criteris de sostenibilitat i cura de l’entorn.
  • Treballar una Festa Major inclusiva, igualitària, sense discriminacions ni agressions de gènere i lgtbifòbiques.
  • Proposar mecanismes participatius que permetin avaluar els resultats de la Festa Major.
 • Actuar proactivament i de forma consensuada tots aquells aspectes relacionats amb la Comissió.
 • Traslladar les conclusions al Plenari del Consell Municipal de Cultura.

Funcions de la presidència: 

 • Presidir i representar la Comissió.
 • Convocar, suspendre i aixecar les sessions.
 • Fixar l’ordre del dia de les sessions.
 • Fixar el calendari i pla de treball.
 • Enfocar les deliberacions i resoldre els empats amb el vot de qualitat.
 • Traslladar els acords de la Comissió al plenari del Consell.

Funcions del secretari/ària:

 • Aixecar acta de les sessions.
 • Notificar als membres de la Comissió la convocatòria de les sessions, amb l’ordre del dia corresponent i amb una antelació suficient a la celebració de la sessió.
 • Prendre nota de les qüestions tractades en cada sessió de la Comissió, redactar l’acta corresponent de cada reunió i enviar-la a la resta de membres de la Comissió.
 • Assistir al president/a en la fixació de l’ordre del dia, aportar idees, proposar temes de debat.

Funcions de les persones Vocals:

 • Debatre els temes de l’ordre del dia, aportar idees, proposar temes de debat.