Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Festa Major

Funcionament i metodologia

Quin és el règim de sessions, el funcionament i la forma de treballar de la Comissió de Festa Major.

La Comissió de treball de Festa Major emmarcarà les seves actuacions i decisions dins d’aquesta normativa:

  1. Les sessions de la Comissió es celebraran en dia laborable.
  2. S’establirà un calendari de treball que serà presentat en la primera convocatòria ordinària.
  3. Les sessions de la Comissió les convocarà el seu President/a, preferiblement per correu electrònic. No obstant, a petició expressa d’un terç de la Comissió, podran demanar la realització d’una convocatòria ordinària o extraordinària.
  4. El/la President/a de la Comissió, amb una anticipació suficient a la convocatòria de la sessió, obrirà un període per a la presentació de noves propostes a incloure en l’ordre del dia.
  5. Els acords s’adoptaran per majoria simple en cada fase del procés, a través de la votació ordinària de les persones presents.
  6. En els casos de persistir l’empat en una segona votació, el/la President/a gaudirà del vot de qualitat.
  7. Una vegada tancada la programació i el pressupost final, es farà una darrera lectura per a la seva aprovació definitiva, on s’ha d’aprovar per unanimitat en primera convocatòria. En cas de no obtenir-ne aquesta unanimitat es podrà convocar una altra reunió 48 hores després i, si no s’obté la unanimitat citada, l’acord es prendrà per majoria simple.