Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Paviments Turó Park, S.L.

Paviments Turó Park, S.L.

Paviments decoratius de formigó estampat: Aconsellables en qualsevol superfície on es prevegi el formigó com element decoratiu de pavimentació. La capa de rodadora dels paviments de formigó estampat, augmenta les propietats mecàniques i físiques pròpies del formigó: abrasió, impacte, baixa absorció d'aigua, resistència als cicles gelo-desglaç, estabilitat a la llum, etc. Es tracta de paviments continus de formigó texturades superficialment amb variats i atrevits dissenys obtenint capes de rodadora altament decoratives Garanteixen l'harmonia del conjunt per la seva varietat en dissenys i colors. Per a l'acurada fabricació dels motlles d'impressió, s'aconsegueix una imitació perfecta a la pedra natural, llamborda, rajola, lloseta, pissarra, etc. Permeten adaptar-se a qualsevol entorn.
Paviments continus de formigó: Adaptables a qualsevol tipus d'indústria. Inclouen la incorporació de capes de rodadores d'especial duresa, mitjançant sistemes per espolvoreo o mètodes frescos sobre fresc, que garanteixen el monotelisme dels paviments. Amb solucions que cobrixen les característiques mecàniques i físiques més exigents. (Grans càrregues, abrasió, impacte, xoc tèrmic, humitat constant, etc.) Adapten el seu sistema d'execució a la planimetria més idònia, en cada cas. Sistema de juntes de treball, encadellades i cosides amb passadores d'acer que eliminen el risc de futures desnivellacions entre lloses. Inclouen, previ estudi, la previsió de juntes d'aïllament, construcció, dilatació i retracció, així com el segellat de les mateixes amb els materials més adequats sobre la base dels moviments susceptibles a absorbir.

Paviments continus de formigó: Adaptables a qualsevol tipus d'indústria. Inclouen la incorporació de capes de rodadores d'especial duresa, mitjançant sistemes per espolvoreo o mètodes frescos sobre fresc, que garanteixen el monotelisme dels paviments. Amb solucions que cobrixen les característiques mecàniques i físiques més exigents. (Grans càrregues, abrasió, impacte, xoc tèrmic, humitat constant, etc.) Adapten el seu sistema d'execució a la planimetria més idònia, en cada cas. Sistema de juntes de treball, encadellades i cosides amb passadores d'acer que eliminen el risc de futures desnivellacions entre lloses. Inclouen, previ estudi, la previsió de juntes d'aïllament, construcció, dilatació i retracció, així com el segellat de les mateixes amb els materials més adequats sobre la base dels moviments susceptibles a absorbir.
Revestiments i morters de resines sintètiques: Realitzables sobre qualsevol superfície, exterior o interior. Aptes per a tot tipus d'activitat, industrial, comercial, esportiva o privada. Espessors des de 90 micres fins a 15 mm. Eliminen els defectes del suport (Macrorugosidad). Resisteixen severes condicions mecàniques: càrregues, impacte, abrasió, etc. Cobrixen les exigències físiques: llamps UV, xoc tèrmic, humitat constant, etc. Milloren o resisteixen l'atac químic: olis, grasses, àcids, àlcalis, etc. Remeten la microfisuració(Revestiments flexibles). Suprimeixen la formació de pols. Confereixen un alt grau d'imatge. Amb espessors de 100 a 200 micres, estan indicats per a acabats de sòls on la resistència mecànica no sigui un factor determinant. Suprimeixen la formació de pols, disminuïxen la porositat del suport, augmenten la resistència a l'abrasió, confereixen un alt grau estètic i faciliten la neteja. De característiques similars als anteriors però que a l'augmentar la dotació de resines amb espessors entre 250 i 600 micres, eliminen la porositat i superen la resistència a l'abrasió que confereixen els revestiments fins. Constituïts a força de capes superposades i amb espessors de 2 a 6 mm., estan composts per resines de diferents tipus i càrregues minerals seleccionades. El conjunt del sistema atorga elevades resistències a càrregues, desgast, abrasió xoc tèrmic i productes químics, aconseguint acabats antilliscants d'extraordinària duresa amb absència de pols i fàcil neteja.
Telèfon
93 580 00 78
Correu electrònic
paviments@pavimentsturopark.com
Categoria
Comerços
Codi postal
08291