Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Escolar Municipal

- El Consell Escolar Municipal (CEM) és un organisme de consulta i de participació i assessorament, de tots els sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari, dins del terme municipal de Ripollet.

- En aquest Consell hi poden participar representants de tots els centres educatius del municipi (direccions i titulars, mares i pares d'alumnat, professorat, alumnat), així com representants dels partits polítics de la Corporació, i tècnics municipals i dels serveis educatius.

- El CEM està estructurat en un Plenari, una Comissió Permanent i unes Comissions de treball.

Actualment hi ha dues Comissions de treball:

Comissió d'Ensenyament: per tractar els temes que afecten l'ensenyament (planificació escolar, campanya matriculació, construcció de centres i altres obres d'inversió, activitats educatives, projectes i convenis educatius, etc).

Comissió de Serveis: per fer seguiment (valoració, incidències, propostes de millora, etc.) sobre els serveis que es realitzen a les escoles públiques (manteniment, neteja i menjador escolar).

- De totes les comissions realitzades, les quals presideix la regidora d'Educació, es realitzen unes actes on es deixa constància dels temes tractats i els acords presos. Sempre s'intenta donar informació, fer debat dels temes a tractar i arribar a consensuar els acords, de part de tota la comunitat educativa del municipi.

S'adjunta el reglament del CEM amb més informació sobre els seus objectius i funcions, així com la seva composició i funcionament.
Telèfon
93 504 60 08 (Regidoria d'Educació)
Correu electrònic
educacio@ripollet.cat
Categoria
Departaments
Codi postal
08291
Accés
Les sessions del Consell Escolar Municipal se celebren a la Sala de Plens