Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Subvencions per al foment de la inclusió d'infant i joves amb necessitats educatives especials als CASALS D'ESTIU, mitjançant concurrència competitiva

Sol·licitar les subvencions en règim de concurrència competitiva per projectes que fomentin la inclusió d’infants i joves amb necessitats educatives especials a les entitats de Ripollet que realitzin Casals d’Estiu de lleure i esportius fora de l'horari lectiu durant els mesos de juny i juliol a espais municipals.

Unitat gestora Drets

 

INFORMACIÓ DEL TRÀMIT     

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ: 

Presentació de sol·licituds de subvenció:

Del 17 de juny al 15 de juliol de 2024 (ambdós dies inclosos) 

Qualsevol sol·licitud fora del termini indicat, no serà admesa.

 

Presentació de la justificació de la subvenció atorgada:

Les subvencions atorgades hauran de justificar-se en un termini màxim de tres mesos des de la finalització del termini per realitzar l’activitat subvencionada, establint com a màxim la data de 31 d’octubre de 2024.

 

Documentació per a la sol·licitud de la subvenció:

 

Documentació per a la justificació de la subvenció: 

En el cas de justificació mitjançant compte justificació ordinari (subvencions superiors a 2.000,00 €)

En el cas de justificació mitjançant compte justificació simplificat (subvencions inferiors a 2.000,00 €)

Per més informació podeu consultar: