/img/fonsportada/ripollet-parc-oriol-martorell-2007.jpg degradat blanc
Estudi episodi d'olors

Des del govern demanem la vostra col.laboració per tal d’obtenir dades referents als episodis d’olors que es patim a Ripollet. Per això, podeu omplir el formulari següent de la forma més acurada possible.

Igualment, podeu participar en l’estudi d’olors que s’està realitzant a la nostra població de dues formes:

1.- Permetent la instal.lació d’un aparell mesurador a casa vostra.
2.- Prenent mesures en cas de produir-se un episodi d’olors, omplint els formularis que subministra l’UPC.

Si voleu participar com a persona voluntària, podeu marcar la casella corresponent i ens posarem en contacte per a donar-vos tots els detalls.

Dades personals:

Nom: Cognoms: NIF:
Adreça: Població:
Telèfon: Correu electrònic:

Dades de l'episodi d'olors:

Nota: Per l'efectivitat de l'estudi els períodes han de ser concrets.
Si es repeteix en el temps podeu fer més d'una incidència.


Data: Hora d'inici: Durada:
Lloc (carrer i número):

Intensitat de l'olor:
Característica:
Sensació:

Vull participar com a persona voluntària:

Permetent la instal.lació d'un aparell mesurador a casa vostra.
Prenent mesures en cas de produir-se un episodi d'olors, omplint els formularis que subministra la UPC.D'acord amb la Llei 15/99 de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD), informo que estic al corrent que les dades que s'enregistren en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat i s'utilitzaran amb l'objecte pel qual han estat recollides; i que puc fer ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les meves dades adreçant un escrit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Ripollet, c. de Balmes, 4 (08291 Ripollet), a l'atenció del responsable del fitxer.
Ombra inferior

 • Transparència municipal
 • Seu electrònica
 • Cita prèvia
 • Imatge corporativa
 • Any Clavé
 • Pre-inscripció 2017
 • Formulari Ordenança Activitats
 • Formulari d'estudi d'olors
 • Formulari d'aportació de recursos a refugiats
 • Campanya no puc esperar
 • Servei Intermediació Deutes Habitatges
 • Observatori homofobia
 • Ràdio a la carta
 • FaceBook RipolletRadio
 • Ripollet TV
 • Regidoria de Medi Ambient
 • Casa Natura
 • MeteoRipollet
 • Regidoria Mobilitat i Transport
 • Compartir cotxe