Comunicació d'incidències instal·lacions PAME

Formulari de comunicació d'incidències instal·lacions PAME.

Sol·licitant:

Dades de l'entitat:
Clau de l'entitat:
Adreça electrònica:

Detalls de la incidència:

Instal·lació:
Data:
Descripció:

D'acord amb la Llei 15/99 de Protecció de dades de Caràcter Personal (LOPD), informo que estic al corrent que les dades que s'enregistren en aquest formulari s'inclouran en un fitxer automatitzat i s'utilitzaran amb l'objecte pel qual han estat recollides; i que puc fer ús del dret d'accés, rectificació o cancel·lació de les meves dades adreçant un escrit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Ripollet, c. de Balmes, 4 (08291 Ripollet), a l'atenció del responsable del fitxer.

Ombra inferior