/img/fonsportada/ripollet-parc-xemeneixa.jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 24.11.20

24/11/2020

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d’ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Primera pròrroga del contracte administratiu de servei de manteniment dels camps i pistes de gespa artificial de les instal·lacions esportives municipals de Ripollet (exp. 2019/6015). 3.1.2. Contracte menor servei d’intervenció intensiva i específica amb persones i unitats familiars amb vulnerabilitat social greu i en procés de regularització de la seva situació legal afectades per l’emergència sanitària 3.2. Persones: 3.2.1. Oferta ocupació pública 2020.
4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Ocupació: 4.1.1. Aprovació i signatura del Conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Montcada i Reixac i Ripollet, per a la gestió i execució de l’actuació: “Implementació del Pla de millora competitiva dels PAE de Montcada i Reixac i Ripollet”, en el marc del Catàleg de Xarxa de Governs Locals 2020, codi XGL 20/Y/284784, a desenvolupar pel Departament d’Ocupació. 4.2. Empresa i Comerç: 4.2.1. Aprovar convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, pel esenvolupament econòmic i foment de l’ocupació durant l’any 2020 del Departament d’Empresa i Comerç de l’Ajuntament de Ripollet. 4.2.2. Aprovació de les bases reguladores i convocatòria per l’atorgament d’ajuts en règim de concurrència no competitiva, per a empreses establertes al municipi amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.5. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 5.1. Serveis Socials:5.1.1. Ajuts allotjament Hostal Xarau.5.2. Educació:5.2.1. Col·laboració amb la despesa de la factura de telèfon escoles públiques 2020. 5.2.2. Indemnitzacions servei de menjador escolar i aprovació del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal de Vallès Occidental i l’Ajuntament de Ripollet. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Devolució dipòsit garantia llicències obres majors al carrer Pau Casals, 6A. 6.1.2. Devolució dipòsit garantia llicències obres majors a la rambla de les Vinyes, 3. 6.1.3. Devolució dipòsit garantia llicències obres majors a la rambla de les Vinyes, 27. 6.1.4. Autorització llicència d'obres per a la construcció d'establiment de restauració al carrer Balmes, 30-32. 6.1.5. Autorització llicència d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la rambla de les Vinyes, 37.6.1.6. Autorització llicència d'obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la rambla de les Vinyes, 7. 6.1.7. Autorització llicència d'obres per a la construcció d'edifici per a supermercat en planta baixa amb entresòl a la rambla Sant Jordi, 53. 6.1.8. Autorització llicència obres per a la construcció d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Puigmal, 7. 6.2. Serveis Municipals i Municipalització: 6.2.1. Recurs contenciós administratiu núm. 174/2020-B. Remissió expedient. 6.2.2. Proposta d’acord de llicència ambiental a la mercantil Ingeniería Magnética Aplicada, S.L., per modificació substancial respecte a l’activitat de fabricació de productes de matèries termoplàstiques ubicada a l’av. Catalunya, 5-7. XC-19-1988.

 • Seu-e Ripollet
 • Comprovació Cens Electoral
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Infoparticipa
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats