/img/fonsportada/ripollet-teatre-auditori-(7).jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 03.11.20

03/11/2020

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d’ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures, relació 308.3.2. Persones: 3.2.1. Aprovació Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Ripollet. 3.2.2. Aprovació Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre l’Institut Lluis Companys i l’Ajuntament de Ripollet. 3.2.3. Aprovació Conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Ripollet. 3.2.4. Rectificar error material en Bases reguladores del procés de selecció d’una plaça administratiu/va, mitjançant concurs oposició lliure. 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 4.1. Serveis Socials: 4.1.1. Devolució parcial ajut 54392 David Augusto Albino. 4.1.2. Conveni marc de col·laboració interadministrativa, entre el Consell Comarcal del Vallès occidental i 21 ajuntaments de la comarca del Vallès Occidental pel cofinançament dels EAIA, pel període 2020-2023. 4.2. Educació: 4.2.1. Acceptació de la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona, pel finançament d’activitats educatives, esportives i juvenils de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut del Catàleg de la Xarxa de governs locals de l’any 2020. 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura: 5.1.1. Aprovació baixa de rebuts impagats tallers Centre Cultural curs 2019/2020. 5.2. Patrimoni: 5.2.1. Acceptació del recurs del catàleg de la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona 2020, per al Projecte de planificació digital per a la xarxa de museus locals. 5.3. Esports:
5.3.1. Contracte menor de servei i instal·lació d’equips per a una plataforma de visualització dels partits i activitats en vídeo streaming i on-line, als pavellons municipals Joan Creus, pista annexa i Francesc Barneda. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Devolució dipòsit de garantia llicència obres majors.
6.1.2. Aprovació certificació d’obres núm. 2 de les obres de reforma dels banys de les escoles Josep Maria Ginesta i Enric Tatché i Pol. 6.1.3. Aprovació inici de la licitació de l’execució del Projecte de dotar de rotondes per a la reducció d’accidents i millora de la circulació, a la confluència dels carrers Indústria i del Riu. 6.1.4. Aprovació inici de la licitació de l’execució del Projecte de remodelació àrea jocs infantils a la plaça El Molí.

 • Seu-e Ripollet
 • Comprovació Cens Electoral
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Infoparticipa
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats