/img/fonsportada/ripollet-placa-palau-ausit-(1).jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 20.10.20

20/10/2020

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. ÀMBIT DE GOVERNANÇA. 2.1. Economia: 2.1.1. Contracte de serveis de suport tècnic en la redacció dels plecs administratius i tècnics que han de regir la licitació dels serveis d’implantació de la recollida de residus mitjançant model porta a porta. 2.1.2. Aprovació d’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit. Factures, Relació 297. 2.1.3. Aprovació de factures. Relació 292, Endesa. 3. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC. 3.1. Ocupació: 3.1.1. Aprovació de l’inici d’expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació, mitjançant tramitació ordinària i procediment negociat sense publicitat, el contracte de servei de manteniment del programari Aplicatiu SPIN SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) per a la gestió diària global dels serveis de l'Àmbit de desenvolupament econòmic. 3.1.2. Conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Ajuntament de Ripollet en el marc de “Cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores pel còmput de crèdits”. 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS. 4.1. Serveis Socials: 4.1.1. Ampliació addenda contracte Programa per l'exercici 2020, amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, amb motiu de la Covid-19, en matèria de Serveis Socials, per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte de la Covid-19 per a la inclusió de la fitxa 45.2 "Posada en marxa d'equipaments i serveis per facilitar l'atenció i el confinament de persones sense llar mentre duri el període d'emergència". 4.2. Educació: 4.2.1. Acceptació de la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona, Línia 2 del Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019. 4.2.1. Aprovació de l'adhesió a la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals de la Diputació de Barcelona. 4.3. Seguretat i Proximitat: 4.3.1. Creació d´estacionaments de motocicletes al Carrer Pau Casals amb el carrer Doctor Bergós. 4.3.2. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipal al mes de setembre de 2020. 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI. 5.1. Cultura: 5.1.1. Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, per al període 2021-2024. 5.1.2. Justificació parcial subvenció directa a favor de l’entitat Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell (AETMV) amb motiu de la programació anual de l’entitat l’any 2020. 5.2. Esports:5.2.1. Devolució de fiança definitiva del contracte especial d’explotació del bar, neteja i control de les instal·lacions esportives del Pavelló municipal Joan Creus. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT. 6.1. Urbanisme:
6.1.1. Autorització de reserva d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda al carrer Tamarit, 126.

 • Seu-e Ripollet
 • Comprovació Cens Electoral
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Infoparticipa
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats