/img/fonsportada/ripollet-pla-onze-setembre-monument-casanova-(1).jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 13.10.20

13/10/2020

1. Aprovació acta sessió anterior 2. Despatx d'ofici 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA. 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures. Relació 284. 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS. 4.1. Joventut: 4.1.1. Baixa locals d’assaig.5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura: 5.1.1. Aprovació conveni i subvenció nominativa 2020 Cercle Filatèlic i Numismàtic 5.1.2. Devolució imports matricules tallers Centre Cultural, curs 2020-2021 ingressos indeguts. 5.1.3. Convocatòria subvencions concurrència 2020, projectes culturals. 5.2. Patrimoni: 5.2.1. Subvenció nominativa i conveni Acció Fotogràfica Ripollet 2020. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Devolució garantia residus i paviment, projecte modificat. 6.1.2. Devolució garantia paviment. 6.1.3. Devolució garantia residus. 6.2. Protecció del Medi: 6.2.1. Pagament Certificació 7, del Conveni de col·laboració amb AMB, finançament de les obres de recuperació de l’ecosistema fluvial de part del riu Ripoll.

 • Seu-e Ripollet
 • Comprovació Cens Electoral
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Infoparticipa
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats