/img/fonsportada/ripollet-rambla-mercat-ambulant-251005-(4).jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 06.10.20

06/10/2020

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d'ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Cànon 2020 Aparcament de camions de Ripollet. 3.1.2. Baixa d’autoliquidacions per error material. 3.2. Persones: 3.2.1. Aprovació bases d’una plaça d’administratiu/va mitjançant concurs oposició lliure. 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 4.1. Serveis Socials: 4.1.1. Ajuts Econòmics Varis 4.2. Educació: 4.2.1. Adaptació per a la reobertura de dos centres escolars, curs 2020-2021. 4.3. Seguretat i Proximitat: 4.3.1. Autorització retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipal al mes d´agost de 2020. 4.3.2. Instal·lació d´una banda de reducció de velocitat al carrer Padró 115-117. 4.3.3. Modificació de senyalització vertical i horitzontal a la Plaça 11 de Setembre i als seus carrers adjacents 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura: 5.1.1. Aprovació de la devolució d’imports dels Tallers del Centre Cultural per l’estat d’alarma.5.1.2. Aprovació justificació nominativa Comissió de Sant Antoni Abat 2020. 5.1.3. Devolució d’ingressos indeguts. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Aprovació projecte tècnic global del Pla d’acció dels polígons d’activitat econòmica: obres al polígon industrial del marge esquerre del riu Ripoll de Ripollet. 6.1.2. Aprovació de Certificació d’obres núm. 4.

 • Seu-e Ripollet
 • Comprovació Cens Electoral
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Infoparticipa
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats