/img/fonsportada/ripollet-cip-250907-(5).jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 29.09.20

29/09/2020

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d'ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Devolució garantia contracte subministrament vestuari policia 2018. 3.1.2. Aprovació de factures. Relació 283. 3.1.3. Aprovació de factures Extrajudicials. Relació 264. 4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 4.1. Empresa i comerç:4.1.1. Pagament subvenció a la candidatura presentada per l’Associació Petit Espai l’Oreneta, d’acord amb les bases de la convocatòria de subvencions de l’any 2019. 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura:5.1.1. Modificació programació aprovada per JGL, punt Activitats culturals estiu 2020, com a mesura del Pla de xoc de suport i reactivació del sector cultural a Ripollet. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILI TAT 6.1. Urbanisme: 6.1.1. Autorització llicència obres construcció edifici amb dos habitatges unifamiliars entre mitgeres al carrer Padró núm. 73. 6.1.2. Actualització cànon exercici 2020, concessió administrativa de domini públic d'ús privatiu, de la finca 1 del sector el Martinet a la mercantil LIDL SUPERMERCADOS, SAU.6.1.3. Actualització taxa exercici 2020, utilització provisional del domini públic dels terrenys municipals al sector Baricentro.

 • Seu-e Ripollet
 • Comprovació Cens Electoral
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Infoparticipa
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats