/img/fonsportada/ripollet-parc-xemeneixa.jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 01.09.20

26/08/2020

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d’ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA 3.1. Economia: 3.1.1. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, relació 201. 3.1.2. Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, relació 242. 3.1.3. Aprovació de factures, relació 246. 3.1.4. Liquidació taxes 2020 Mercadona, espai públic a les instal·lacions del mercat municipal. 3.1.5. Baixa autoliquidacions error material. 3.1.6. Línies fonamentals dels pressupostos de l’exercici 2021. 3.2. Persones:3.2.1. Aprovació bases per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a d’administració general, i una borsa de tècnic/a mig d’administració especial. 3.2.2. Aprovació convocatòria per a la provisió d’un lloc de treball de tècnic/a d’administració general, pel sistema de comissió de serveis. 4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 4.1. Seguretat i Proximitat: 4.1.1. Estimació anul·lació autoliquidació en concepte de taxa per prestacions de la Policia Local. 4.1.2. Autorització contragual al carrer Montcada, 49 B.
4.1.3. Instal·lació senyalització vertical a la cruïlla dels carrers Padró- Rocabruna. 4.1.4. Autorització de retirada de vehicles de la via pública amb el servei de la grua municipal mes de juliol de 2020. 4.1.5. Autorització creació estacionaments de motocicletes al carrer del Sol, 20.4.1.6. Senyalització al carrer Verge de Montserrat entre els carrers Blasco Ibáñez i Ramón y Cajal. 5. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT COMUNITARI 5.1. Cultura 5.1.1. Atorgament de subvenció directa a favor de l’entitat Associació d’Espectadors del Teatre del Mercat Vell (AETMV), amb motiu de la programació professional estable del Teatre Auditori de Ripollet l’any 2020. 5.1.2. Modificació aplicació pressupostària despeses aprovades per Junta Govern Local, de 30 de juny de 2020, Activitats culturals estiu 2020 com a mesura del Pla de xoc de suport i reactivació del sector cultural a Ripollet. 5.1.3. Aprovació programació Petit Mercat Vell 4t trimestre 2020. 6. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 6.1. Mobilitat i Transport Públic:6.1.1. Addenda complementària al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripollet i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per a l’execució d’un carril bici al Torrent Tortuguer. 6.2. Urbanisme:6.2.1. Aprovació certificació d’obres núm. 2, de les obres de reforma i millora del carrer Sant Sebastià, fase 1. 6.3. Serveis Municipals i Municipalització:6.3.1. Canvi ubicació bateria de contenidors de recollida selectiva urbana al carrer Joan Miró.6.3.2. Canvi ubicació bateria de contenidors de recollida selectiva urbana al carrer Joan Miró-rambla Sant Jordi.6.3.3. Acceptació del recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc de “Suport a la digitalització dels mercats municipals” inclòs dins del Catàleg de la Xarxa de Govern Locals de 2020. 6.4. Protecció del Medi: 6.4.1. Pagament de les certificacions d’obres núm. 1 i 2, corresponent al Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al finançament de les obres de recuperació de l’ecosistema fluvial de la part del riu Ripoll. 6.4.2. Pagament de la certificació d’obres núm. 3, corresponent al Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al finançament de les obres de recuperació de l’ecosistema fluvial de la part del riu Ripoll. 6.4.3. Pagament de les certificacions d’obres núm. 4 i 5, corresponent al Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al finançament de les obres de recuperació de l’ecosistema fluvial de la part del riu Ripoll. 6.4.4. Pagament de la certificació d’obres núm. 6, corresponent al Conveni de col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per al finançament de les obres de recuperació de l’ecosistema fluvial de la part del riu Ripoll.

 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Comissió del Nomenclàtor
 • Preinscripció del curs 2021-2022
 • Participa
 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Programes de memòria de Ripollet
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Defensora de la Ciutadania
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats