/img/fonsportada/ripollet-OTG-300508-(20).jpg degradat blanc

Ordre del dia de la Junta de Govern Local 16.06.20

11/06/2020

1. Aprovació acta sessió anterior. 2. Despatx d'ofici. 3. ÀMBIT DE GOVERNANÇA. 3.1. Economia: 3.1.1. Aprovació de factures. 3.1.2. Expedient de reconeixement extrajudicial. 3.1.3. Aprovar la primera pròrroga a l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances (exp. 2018.08): responsabilitat civil i patrimonial (Lot 2) de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). 3.1.4. Aprovar l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances (exp.2018.07) i a la primera pròrroga de l’Acord marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions municipals (exp. 2017.06). 3.1.5. Aprovar la primera pròrroga a l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances (exp. 2018.08): vida (Lot 1) de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM). 3.1.6. Aprovar l’inici de l’expedient administratiu de licitació del contracte mixt de servei de prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions municipals de Ripollet. 3.1.7. Aprovar l’adhesió a la primera pròrroga del contracte basat 2018.02-D1 en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2018.02), adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU.
4. ÀMBIT DE DRETS SOCIALS 4.1. Habitatge: 4.1.1. Acceptació de les subvencions atorgades per part de la Diputació de Barcelona, pel finançament en l’àmbit de l’habitatge, pels recursos: “Adquisició per tanteig d’un habitatge” (codi 20/Y/283414 i “Foment del lloguer i la gestió d’habitatge assequible” (codi 20/Y/280519), del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 2020. 4.2. Feminismes: 4.2.1.Acceptació subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona, pel finançament en l’àmbit de l’abordatge de les violències masclistes, pel programa “Dones i LGTBI”, del Catàleg de la Xarxa de Govern Locals de 2020. 4.3. Salut Pública:4.3.1. Acceptació de les subvencions atorgades per part de la Diputació de Barcelona, pel finançament en l'àmbit de la Salut Pública, pels programes: "Sanitat ambiental", "Seguretat alimentària" i "Promoció de la salut", del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 2020. 4.3.2. Acceptació de les subvencions atorgades per part de la Diputació de Barcelona, pel finançament en l’àmbit del consum, pels recursos: “Serveis públics de consum” i “Servei de mediació de consum”, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 2020. 4.4. Educació: 4.4.1. Acceptació de les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona, pel finançament en l’àmbit de l’educació, pels recursos: “Espais educatius oberts” i “Tallers d’aprenentatge professional (TAP). 5. ÀMBIT DE CIUTAT I SOSTENIBILITAT 5.1. Urbanisme: 5.1.1. Autorització urbanística al carrer Fontanella, 45. 5.1.2. Autorització urbanística al carrer del Sol, 23.

 • Tatxan! Inscripció online als cursos i tallers del Centre Cultural
 • Informació sobre l'estat d'alarma pel Covid-19 i es mesures preses per l'Ajuntuntament
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Infoparticipa
 • Participa
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Imatge corporativa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • R-Bici
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • lallana
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats