/img/fonsportada/ripollet-esglesia-exterior-020608-(29).jpg degradat blanc

Aprovades inicialment les ordenances fiscals de 2020

11/10/2019

La tinenta d'alcalde d'Economia, Pilar Castillejo, parla d'unes ordenances més socials i un avenç "cap a una fiscalitat més justa".

Aprovades inicialment les ordenances fiscals de 2020 -Imatge 1- Aquest dijous, 10 d'octubre, el Ple va aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals reguladores de taxes i impostos i ordenances reguladores de preus públics per a l'exercici 2020. L'acord va comptar amb el vot favorable d'ERC i el grup de govern de Decidim Ripollet, l'abstenció del PSC i el vot contrari de C's. La primera tinenta d'alcalde i regidora d'Economia, Pilar Castillejo, va voler destacar el "marcat caràcter social" de les ordenances, amb mesures davant l'emergència habitacional, per incentivar la retirada de l'amiant o fer més accessibles els serveis socioeducatius. La major modificació s'ha fet a la taxa dels serveis esportius.

En primer lloc, Castillejo va destacar durant la seva intervenció, dos canvis en l'impost de l'IBI. D'una banda, una bonificació del 80% a aquells habitatges que formin part de la Borsa de Lloguer municipal, per tal de facilitar l'accés al lloguer a aquelles persones que ara tenen dificultats. D'altra banda, un recàrrec del 50% sobre els habitatges buits, amb l'objectiu de penalitzar els grans tenidors amb un parc important d'habitatges desocupats. Aquesta darrera modificació es pot aplicar atenent la normativa fiscal actual en matèria d'habitatge, que defineix què és un habitatge buit i determina que l'Ajuntament podrà aprovar el seu cens d'habitatges desocupats després de signar un conveni amb la Generalitat per a que el cedeixi.

Les ordenances també recullen el compromís del govern municipal amb la retirada de l'amiant. Així, "a banda del nostre compromís amb la retirada dels edificis municipals", la tinenta d'alcalde va explicar que "volem afavorir els treballs que els particulars puguin fer a les seves propietats, bonificant amb un 90% de la quota de l'impost de construccions sobre els treballs de retirada". Quant a les taxes i preus públics, s'han volgut implementar mesures per desincentivar les activitats que puguin promoure la ludopatia, incrementant la taxa de llicències d'activitats en l'epígraf que fa referència al salons de joc. També s'ha eliminat el preu públic del Kftí, "en considerar-lo un servei socioeducatiu adreçat a adolescents i joves que el necessiten, igual que tenim el servei socioeducatiu de la Placeta, adreçat a infants". Entre d'altres modificacions, la regidora d'Economia va destacar que s'han ajustat els preus del servei de grua als del nou contracte vigent i s'ha eliminat el preu per expedició de documents per a tots els informes vinculats al reagrupament familiar.

Taxa dels serveis esportius
Aquesta taxa és la que ha patit un major canvi i ha estat incorporada al sistema general de recaptació de l'Ajuntament, aprofitant la futura integració dels patronats. La modificació respon, principalment, a l'aplicació, com va explicar la regidora, "del principi d'igualtat tributària, eliminant les discriminacions per raons d'origen que contenia fins ara la taxa" i que comportava un preu més alt a les persones no empadronades a Ripollet. Així, s'ha decidit fer una mitjana, fet que comporta increments que van dels 0,40 € mensuals, per les activitats dirigides per abonats, als 3 € mensuals per família, en els abonaments familiars complerts. D'altra banda, s'ha eliminat la taxa per utilització de la piscina per als infants dels casals d'estiu i s'han mantingut els preus dels cursets de piscina d'escoles i instituts i dels col·lectius vulnerables, com ara majors de 60 anys i amb necessitats especials.

A la sessió plenària, de caràcter extraordinari, també es va aprovar inicialment la dissolució dels patronats municipals de Cultura; Desenvolupament i Promoció de l'Ocupació, i Esports. El punt va comptar amb l'abstenció de C's i el vot favorable de la resta de grups.

Ripollet, 11 d'octubre de 2019

Altres imatges:
Aprovades inicialment les ordenances fiscals de 2020 -Imatge 2-
 • Informació sobre l'estat d'alarma pel Covid-19 i es mesures preses per l'Ajuntuntament
 • CIP Molí d'en Rata - Patrimoni en línia
 • Preinscripció del curs 2020-2021
 • Seu-e Ripollet
 • Cita prèvia
 • Govern obert i transparència
 • Defensora de la Ciutadania
 • Premsa
 • Mocions
 • Agenda institucional
 • Targeta Més, la targeta de Ripollet
 • Murals de Ripollet
 • Infoparticipa
 • Consorci per a la normalització lingüística
 • Imatge corporativa
 • Ripollet Ràdio a la carta
 • Ripollet TV a YouTube
 • Estudi olors
 • Assessorament sobre habitatge
 • SIAD - Servei d'Informació i Atenció a les Dones
 • Programes de memòria de Ripollet
 • No puc esperar
 • Observatori contra homofòbia
 • Formulari refugiats